Primeri

Grafički dizajn je primenjena umetnost. Reč je o disciplini dizajna koja ima za zadatak da grafički oblikuje različite medije, kao što su: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit karte, marketinške kampanje proizvoda i usluga. U novije vreme grafički dizajn podrazumeva grafičku produkciju prilagođenu elektronskim medijima kao što su Iinternet, televizija i sl.

Grafički dizajn je umetnost i profesija kroz koju vršimo odabir i aranžiranje vizuelnih elemenata kao što su: tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje sa ciljem da se izvesna poruka prenese određenoj interesnoj grupi. To se predstavlja kao ,,vizuelna komunikacija” kojom se želi istaći njegova funkcija. Pisac kreira reči i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, a grafički dizajner stvara kompoziciju (celinu) vizuelne komunikacije.

Razvoj grafičkog dizajna je u tesnoj vezi sa tehnološkim napretkom, maštom dizajnera i društvenim potrebama, a u svom arhajičnom obliku nastao je još u 19. veku. Godine 1922. Wiliam A. Dwiggins uvodi u upotrebu termin ,,GRAFIČKI DIZAJN”.

Jednostavno rečeno, dizajn je umetničko oblikovanje predmeta za upotrebu. 

 

ArtCode Beograd
Bulevar Oslobođenja 116
+381 65 85 85 955
+381 62 85 85 955
officeartcode@gmail.com